fbpx

ศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวกับความรัก

10 คุณสมบัติชายมัดใจหญิง

选择男友10大标准泰语版


● shuài qì

帅气 หล่อ

● tǐ tiē

体贴 เอาใจใส่

● yǒu cái

有才 มีพรสวรรค์

● wēn róu

温柔 อ่อนโยน

● yōu mò

幽默 ตลก

● shōu rù gāo

收入高 รายได้สูง

● huì zuò fàn

会做饭 ทำกับข้าวเก่ง

● xiào shùn fù mǔ

孝顺父母 กตัญญูต่อพ่อและแม่

● xìng qù xiāng tóu

兴趣相投 มีความชอบเหมือนกัน

● jià zhí guān qì hé

价值观契合 ทัศนคติที่คล้ายกัน


● blog : 10 ประโยคภาษาจีนหวานๆ จีบสาว


More about us :

 ●ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

● ฝึกร้องเพลงภาษาจีน

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด