ภาษาจีนเกี่ยวกับการเดินทาง

“รถตุ๊กๆ” “สองแถว” “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง”


● dū dū chē

嘟嘟车

รถตุ๊กๆ

● shuāng tiáo chē

双条车

รถสองแถว

● mó dī

摩的

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

● fēi jī

飞机

เครื่องบิน

airplane

● huǒ chē

火车

รถไฟ

● gāo tiě

高铁

รถไฟความเร็วสูง

● kuài tǐng

快艇

เรือเร็ว

speedboat

● chuán

เรือ

ship

● gōng jiāo chē

公交车

รถเมล์

bus

● jī chǎng dà bā

机场大巴

airport bus

รถบัสสนามบิน

● zì xíng chē

自行车

จักรยาน

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด