หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว | เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา2018-06-09T08:54:32+00:00

Private Chinese Course 

หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว

 เลือกเวลาและเนื้อหาเรียนได้
  • 18,900 บาท/10 ครั้ง(ห้องเรียนส่วนตัว)
  • 15,900 บาท/10 ครั้ง(เรียนที่ร้าน cafe)
  • เรียนครั้งละ 120 นาที
  • สถานที่เรียน Siam Square หรือ ตามที่ผู้เรียนสะดวก

Promo: เรียน 2 คน รับสว่นลด 10,000 บาท

คุยกับเหล่าซือจอห์น

To the new students:

วิธีการสอน ผมอยากให้ผู้เรียนทุกคนพูดภาษาจีนได้ เน้นการสอนแบบธรรมชาติ จากพูดไม่เป็น → พูดเป็นคำที่ไม่ชัด → เริ่มพูดได้บ้าง → พูดประโยคที่ยาวขึ้น ยากขึ้น และ เป้าหมายสุดท้าย คือ ช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อม เข้าสู่ชีวิตจริง

Others are learning :

คอร์ส การสนทนา
คอร์ส เด็ก
คอร์ส ปูพื้นฐาน
คอร์ส ธุรกิจ
Facebook page