fbpx

ความหมาย และวิธีการใช้ 几

ความหมาย และวิธีการใช้ 几

1. แปลว่า หลาย

แสดงตัวเลขที่ไม่แน่นอนระหว่าง 2-9 อยู่ข้างหน้าเลขหลักก็ได้

几天

หลายวัน

几条船

เรือหลายลำ

几十年

หลายสิบปี

几百万人

หลายล้านคน

2. ตามหลังหลักสิบ แปลว่า กว่า

十几米

สิบกว่าเมตร

七十几岁

(อายุ) เจ็ดสิบกว่าปี

3. บางครั้งหมายถึงน้อย แปลว่า ไม่กี่

刚上了几次课,他就不想学了。

เพิ่งเรียนไปไม่กี่ครั้ง เขาก็ไม่อยากเรียนแล้ว

เรียนภาษาจีน
คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด