fbpx

” fast food ” “junk food” “french fries” ใช้ภาษาจีนพูดว่ายังไง


lā jī shí pǐn

垃圾食品 Junk food

kuài cān

快餐  Fast food

hàn bǎo

汉堡

แฮมเบอร์เกอร์

zhá jī

炸鸡

ไก่ทอด

shǔ tiáo

薯条

เฟรนข์ฟราย

เรียนภาษาจีน

● sān míng zhì

三明治

แซนด์วิช

pī sà

披萨

พิซซ่า

zhá yáng cōng quān

炸洋葱圈

fried onion rings

kě lè

可乐

โคก

rè gǒu

热狗

ฮอทดอก

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด