หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น | ปูพื้นฐานภาษาจีน | Chinese for beginners2018-06-09T08:52:28+00:00

Chinese for beginners

หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น

 • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
 • 3800 บาท/16 ชม.
 • สถานที่เรียน : Siam Square
 • เรียน 2 ชม./สัปดาห์
 • ทั้งหมดเรียน 8 สัปดาห์
 • กลุ่มละ 5 – 15 คน
คุยกับเหล่าซือจอห์น

To the new students:

วิธีการสอน ผมอยากให้ผู้เรียนทุกคนพูดภาษาจีนได้ เน้นการสอนแบบธรรมชาติ จากพูดไม่เป็น → พูดเป็นคำที่ไม่ชัด → เริ่มพูดได้บ้าง → พูดประโยคที่ยาวขึ้น ยากขึ้น และ เป้าหมายสุดท้าย คือ ช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อม เข้าสู่ชีวิตจริง

อย่าท้อ!  อย่ากลัว! ไม่มีพื้นฐาน เรียนได้เหมือนกัน

ปูพื้นฐาน 1

รายละเลียด

อ่าน Pinyin (พินอิน) ได้

เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 150 ตัว

 • ตัวเลข
 • สัญชาติ
 • ชื่ออาหาร
 • ครอบครัว
 • คำศัพท์คำถาม เป็นต้น

เรียนรู้ประมาณ 100 ประโยคที่ใช้บ่อย

 • การทักทาย
 • การถามชื่อ
 • การสอบถามอายุ เป็นต้น

เข้าใจวิธีการเรียนภาษาจีนที่ถูกต้อง

และเริ่มสื่อสารกับคนจีนได้แล้ว

ปูพื้นฐาน 2

รายละเลียด

การออกเสียงภาษาจีนได้ชัดขึ้น

เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 150 ตัว

 • ชื่ออาหาร
 • การเดินทาง
 • ชื่อสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

เรียนรู้ประมาณ 150 ประโยคที่ใช้บ่อย

 • การสอบถามทาง
 • การบอกตำแหน่ง
 • การตั้งคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุยกับคนจีน และสามารถพูดประโยคได้ยากขึ้น ยาวขึ้น และคล่องขึ้น และประโยคที่เรียนใกล้ตัวมากขึ้น

ปูพื้นฐาน 3

รายละเลียด

การออกเสียงภาษาจีนชัด

เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 200 ตัว

 • เวลา
 • อากาศ
 • ที่อยู่ เป็นต้น

เรียนรู้ประมาณ 200 ประโยคที่ใช้บ่อย

 • การสอบถามเวลา
 • การเดินทาง
 • การท่องเที่ยว เป็นต้น

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว การพูดภาษาจีนก็จะดีขึ้น และการใช้คำได้ถูกต้อง ชัดขึ้น การเล่าเรื่องได้ยาวขึ้น สามารถไปเที่ยวที่ประเทศจีนด้วยตัวเองได้ และเตรียมพร้อมที่เรียนระดับสูงกว่า

Others are learning :

คอร์ส การสนทนา
คอร์ส เด็ก
คอร์ส ตัวต่อตัว
คอร์ส ธุรกิจ
Facebook page