หลักสูตรการสนทนาภาษาจีน2018-06-09T08:53:48+00:00

Chinese for Conversation

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีน

 • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
 • 3,800 บาท/16 ชม.
 • สถานที่เรียน Siam Square
 • เรียน 2 ชม./สัปดาห์
 • ทั้งหมดเรียน 8 สัปดาห์
 • กลุ่มละ 5 -15 คน
คุยกับเหล่าซือจอห์น

To the new students:

วิธีการสอน ผมอยากให้ผู้เรียนทุกคนพูดภาษาจีนได้ เน้นการสอนแบบธรรมชาติ จากพูดไม่เป็น → พูดเป็นคำที่ไม่ชัด → เริ่มพูดได้บ้าง → พูดประโยคที่ยาวขึ้น ยากขึ้น และ เป้าหมายสุดท้าย คือ ช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อม เข้าสู่ชีวิตจริง

Speak Chinese fluently and confidently !

64 สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • สอบถามทาง
 • รับประทานอาหาร
 • ต่อราคา
 • โทรศัพท์ เป็นต้น
หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ไปแล้ว
 • พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้
 • ใช้สื่อสารติดต่องานได้
 • เมื่อไปเที่ยวที่เมืองจีน สามารถเข้าใจการสนทนาส่วนใหญ่ได้
 • พูดคุยเรื่องที่สนใจได้

Others are learning :

คอร์ส ปูพื้นฐาน
คอร์ส ตัวต่อตัว
คอร์ส เด็ก
คอร์ส ธุรกิจ
Facebook page