11 05, 2017

การบ้านภาษาจีน | ไม่ส่งการบ้าน แก้ตัวยังไง | 泰语没做作业的借口

2017-09-28T21:44:10+07:00Categories: ภาษาพูดในชีวิตประจำวัน, เรียนจีน|Tags: |

24 04, 2017

10 ประโยคภาษาจีนหวานๆ จีบสาว | 追泰国女生必备10句泰语 | เรียนภาษาจีน |泰语学习

2017-09-28T21:45:42+07:00Categories: ภาษาพูดในชีวิตประจำวัน, เรียนจีน|Tags: |

16 04, 2017

ประโยคภาษาจีน สำหรับคุยโทรศัพท์ | 泰语电话用语 | เรียนภาษาจีน | 泰语学习

2017-09-28T21:46:01+07:00Categories: ภาษาพูดในชีวิตประจำวัน, เรียนจีน|Tags: |

6 04, 2017

10 ประโยคภาษาจีนที่ผู้หญิง…อยากได้ยิน | 10 句泰国女孩最想听的话 | เรียนภาษาจีน | 泰语学习

2017-09-28T22:19:25+07:00Categories: ภาษาพูดในชีวิตประจำวัน|Tags: , |