fbpx
 • 10 ประโยคภาษาจีนหวานๆ จีบสาวจีน


 •  méi shén me tè bié de shì, zhǐ xiǎng tīng ting nǐ de shēng yīn.

  没什么特别的事,只想听听你的声音。

  ไม่มีอะไร แค่อยากจะฟังเสียงคุณ

 • bù xū yán yǔ, ràng wǒ yòng xíng dòng gào su nǐ, shén me jiào ài.

  不需言语,让我用行动告诉你,什么叫爱。

  ไม่จำเป็นต้องพูดอะไร แต่ผมจะทำให้เห็นว่า อะไรคือความรัก

 • zhí dào yù dào nǐ, wǒ cái gǎn shòu dào ài de cún zài.

  直到遇到你,我才感受到爱的存在。

  จนได้พบคุณ ผมจึงได้รู้ว่า ความรักมีอยู่จริง

 • zhǐ yào nǐ yì zhí zài wǒ shēn biān, qí tā dōng xi bú zài zhòng yào.

  只要你一直在我身边,其他东西不再重要。

  ถ้าคุณอยู่ข้างผมตลอดไป อย่างอื่นก็ไม่สำคัญสำหรับผมแล้ว

 • bù guǎn jiāng lái fā shēng shén me shì wǒ zhǐ xī wàng wǒ men zài yì qǐ

  不管将来发生什么事 我只希望我们在一起

  ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ผมหวังเพียงให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไป

★ เรียนภาษาจีน กับเหล่าซือจอห์น – เรียนครบ 120 ชม. จากไม่มีพื้นฐานสอบผ่าน HSK 3 ได้ 100%
 • hé nǐ zài yì qǐ zǒng huì ràng wǒ wàng jì shí jiān de cún zài.

  和你在一起总会让我忘记时间的存在。

  ทุกครั้งที่อยู่กับคุณ ผมมักลืมเวลาเสมอ

 • cǐ kè wǒ hěn guà niàn nǐ, qǐng wèi wǒ xiǎo xīn zhào gù zì jǐ.

  此刻我很挂念你,请为我小心照顾自己。

  ตอนนี้ผมเป็นห่วงคุณมาก ดูแลตัวเองดีๆ เพื่อผมนะ

 • zhēn de, shū le nǐ, yíng le shì jiè yòu rú hé?

  真的,输了你,赢了世界又如何?

  ถ้าเสียคุณไป ได้อะไรในโลกนี้ แล้วยังไง?

 • yǒu nǐ de rì zi wǒ dù nián rú rì, méi yǒu nǐ de rì zi wǒ dù rì rú nián.

  有你的日子我度年如日,没有你的日子我度日如年。

  ไม่เจอคุณแค่เเว่บเดียว หนึ่งวันของผม ก็นานกลายเป็นหนึ่งปี

  แต่วันที่มีคุณ หนึ่งปีของผม ช่างสั้นเหมือนหนึ่งวัน

 • wǒ xiǎng yào hé nǐ yì qǐ màn man biàn lǎo.

  我想要和你一起慢慢变老。

  ผมอยากอยู่กับคุณ และแก่ไปด้วยกัน


โปรสุดคุ้ม !!!

ทุกคอร์ส เรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลด 10,000 บาท

ลงทะเบียนเรียน
คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด