fbpx

10 ประโยคภาษาจีนที่ผู้หญิง… อยากได้ยิน


1.  nǐ yòu shòu la!
        你又瘦啦!
       ผอมลงอีกแล้ว
2. nǐ zhēn piào liang!
       你真漂亮!
       สวยมากเลย
3. wǒ zhuàn de qián dōu gěi nǐ!
       我赚的钱都给你!
   เงินที่ผมหามาได้จะให้คุณทั้งหมด
4. nǐ lǎo gōng duì nǐ zhēn hǎo!
       你老公对你真好!
       สามีคุณดูแลดีมาก
5. wǒ qǐng kè!
       我请客!
      ผมเลี้ยงเอง
เรียนภาษาจีน
 6. nǐ jiā bǎobao tài kě’ài le!
       你家宝宝太可爱了!
           ลูกคุณน่ารักมาก
7. nǐ zěn me chuān shén me dōu hǎo kàn!
      你怎么穿什么都好看!
      คุณใส่อะไรก็สวยไปหมด
8. nǐ kàn qǐ lái tài nián qīng le!
      你看起来太年轻了!
            หน้าเด็กจัง
9.  nǐ pí fū kě zhēn hǎo!
      你皮肤可真好!
       ผิวดีมากนะเนี่ย
10. nǐ kě zhēn huì mǎi yī fú!
      你可真会买衣服
        เสื้อสวยทุกตัวเลย
คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด