fbpx

ประโยคภาษาจีน  10 พฤติกรรมเคยชินที่ไม่ดี | 10 种生活中常见坏习惯


● róu yǎn jīng
揉眼睛
ขยี้ตา

● yǎo zhǐ jiǎ
咬指甲
กัดเล็บ

● wā bí shǐ
挖鼻屎
แคะจมูก

● kōu jiǎo
抠脚
จับเท้า

● dǒu tuǐ
抖腿
สั่นขา

เรียนภาษาจีน

● suí dì tǔ tán
随地吐痰
ถุยน้ำลายที่สาธารณะ

● luàn diū lā jī
乱丢垃圾
ทิ้งขยะที่สาธารณะ

● gōng gòng chǎng suǒ fàng pì
公共场所放屁
ผายลมต่อหน้าคนอื่น

● fàn qián, bù xǐ shǒu
饭前,不洗手
กินข้าวไม่ล้างมือ

● zāng yī fu cháng shí jiān bù xǐ
脏衣服长时间不洗
ไม่ซักเสื้อผ้าเป็นเวลานาน

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด